ПРОТОКОЛ ПРИЈАВЕ

Потрудили смо се да вам начин пријаве ове смотре као и начин плаћања буде што једноставнији
и прилагодљивији вашим потребама и могућностима, уважавајући досадашње коментаре на ову
тему и сагледавајући различите изазове техничке природе.

Како одређена доза формалности свакако мора постојати, овогодишња пријава учесника одреда
се састоји од шест релативно једноставних корака.

ПРИЈАВА ОДРЕДА

Одред бира Вођу контигента одреда – пунолетну особу која ће учествовати на смотри

Вођа одредског контигента, уз помоћ чланова контигента попуњава одредску пријаву *

Попуњена пријава се шаље на мејл: smotra@izvidjaci.rs

Одред (Одредски заступник-старешина) потписује Уговор о сарадњи са Савезом –
Потписивање уговора се обавља у договору са секретаријатом

Појединачни учесници потписују сагласност о учешћу уколико су пунолетни, односно у њихово име потписује родитељ/старатељ уколико су учесници малолетни

Плаћање трошкова учешћа је могуће да врше учесници према Савезу или Одреди према Савезу

ПРИЈАВА УЧЕСНИКА ЗА ЧЛАНА МЕЂУНАРОДНОГ СЕРВИСНОГ ТИМА

Учесник се опредељује да ли жели да учествује на смотри искључиво као део МСТ или уколико му не буде прихваћена пријава жели да учествује и као учесниk

Попуњава пријаву за МСТ, а у случају да свакако учествује на смотри даје податке и за
одредску пријаву.

Попуњена пријава за члана МСТ-а се шаље на мејл: smotra@izvidjaci.rs

Сачекати одлуку штаба смотре о прихватању пријаве за члана МСТ-а

Потписати сагласност о учешћу на Смотри (Сагласност за учешће у МСТ-у по одобрењу,
односно Сагласност за пунолетног учесника, уколико учешће није одобрено а ученик жели да учествује редовно)

Плаћање трошкова учешћа је могуће да врши учесник према Савезу или да у његово име
то ради Одреди према Савезу

Плаћање се врши на намеснки жиро рачун Смотре број: 205-205847-49
Сваки учесник/одред уплаћује дефинисане рате искључиво са позивом на бројкоји је различит за сваки одред, односно учесника

ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ ОВДЕ

*чланови одреда који желе да буду део МСТ-а су у обавези да се пријављују на следећи начин
- У случају да свакако планирају да дођу на смотру, без обзира да ли су део МСТ-а или нису,пријављују се и у одредској пријави и у пријави за МСТ.
- Уколико изскључиво желе да буду чланови МСТ-а, и у случају не одобравања не желе да дођу насмотру, пријављују се САМО на пријави за МСТ, односно не пријављују се на пријави одреда. Чак и уколико из одреда учествује само 1 учесник, пријављује се на пријави одреда