7 ПРОГРАМСКИХ ОБЛАСТИ

11. СМОТРЕ САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ

a blue tent icon

ЖИВОТ СА ПРИРОДОМ

Циљ ове области је да упозна извиђача са природним законима, да му пружи знања о човековом утицају на природу, прошири свест о вези природе и човека, као и да подигне општу еколошку свест. Извиђачи треба да стекну компетенције које им пружају могућности да спроводе поступке који су у складу са природом, шта год уњој радили, као и компетенције да се у њој снађу на адекватан начин.

ОРГАНИЗАЦИЈА, ДУХ И ТРАДИЦИЈА

Пружајући ширу слику о томе шта су извиђачи и чиме се они баве, ова област подстиче на мир, толеранцију, очување извиђачке традиције и њених
изворних вредности, на развој патриотизма и пружа стицање компетенција на пољу
духовног развоја извиђача.

a yellow heart icon
lightbulb icon

НАУКА, ЗАНАТСТВО И ТЕХНИКА

Развијају моторне функције, спретност, препознају и мотивишу развој различитих вештина и техника код извиђача, са практичном употребом знања, као и то да мотивишу развој систематичног и критичког приступа решавању проблема и употребу стеченог знања у новим и значајно другачијим проблемима односно околностима. У оквиру ове области извиђач има прилику да унапреди компетенције које се односе на широко поље знања и вештина које су од посебне важности за живот у савременом свету.

ДОПРИНОС ЗАЈЕДНИЦИ

Наглашава вредности извиђача и мотивише их и обучава да буду корисни чланови заједнице са конструктивном улогом у препознавању и решавању локалних проблема. У оквиру ове области извиђачи развијају компетенције предузимљивости, активизма и конструктивизма и постају хероји локалне заједнице.

hands pointing toghether
a sports icon

ЗДРАВЉЕ И РЕКРЕАЦИЈА

Код извиђача развијају компетенције на пољу личне бриге о свом телу што подразумева шири спектар захтева у области хигијене, значаја рекреације, здравих стилова живота, упознавање са узроцима различитих болести садашњице и развој свести о њиховој превенцији. Ова област треба да развије трезвено размишљање и развије позитивно стање духа и тела.

ЛИДЕРСТВО И ТИМСКИ РАД

Циљ ове области је препознавање и истицање универзалних вредности остварених кроз активности и поткрепљених делима. Ова област подстиче на покретање иницијативе, изузетност, херојство и племенитост. Извиђачи у овој области стичу компетенције потребне за рад и лидерство у различитим тимовима, напредне планерске и организационе вештине, вештине решавања сложених ситуација и друге лидерске способности.

people standing in a circle and hugging icon
an icon for creativity

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЗАБАВА

Главна улога јесте да код извиђача пробуди креативност, научи га лепом понашању, упозна га са друштвеним цивилизацијским тековинама, културном традицијом народа и развије му ведар дух и добру нарав. Кроз ову област развија се свест о естетици и компетенције за креативан приступ и креативно решавање одређених проблема. Ова област побољшава вештине социјализације и знатно утиче на позитиван емоционални развој.